projekt nr 8

8. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Kołłątaja


Opis projektu

Sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej o gr. 4 cm.

Zweryfikowany pozytywnie