1 Chodnik dla pieszych

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa chodnika wraz z podjazdami dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Zagospodarowanie terenu zielonego poniżej chodnika (od strony wschodniej) - nasadzenia zieleni wraz z usytuowaniem ławek.

2 Piękny plac zabaw na Dybowie

Koszt po weryfikacji: 97 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Plac zabaw na Osiedlu Dybów, na skwerku przy ul. Wiosennej, wymaga remontu!

3 Nowoczesna biblioteka

Koszt po weryfikacji: 95 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach projektu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie ma pozyskać nowoczesne wyposażenie multimedialne i komputerowe.

4 Spotkajmy się w bibliotece

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy remontu czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie.

5 Położenie nakładki asfaltowej

Koszt po weryfikacji: 99 165 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej o grubości 4 cm oraz wymiana uszkodzonych krawężników drogowych.

6 Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup i montaż w autobusach MZK sp. z.o.o. w Kutnie zestawów informacji głosowej i wizualnej. Kanał wewnętrzny automatycznie informuje głosowo pasażerów o kolejnych przystankach, a na elektronicznych tablicach wewnętrznych i zewnętrznych wyświetlane są ich nazwy.

7 Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej

Koszt po weryfikacji: 98 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymiana nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK sp. z.o.o. w Kutnie

8 Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie

Koszt po weryfikacji: 98 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie

9 Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działk

Koszt po weryfikacji: 61 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach realizacji zadania powinno zostać wykonane przyłącze (przyłącza) służące do dostarczania energii na potrzeby ogródków działkowych.

10 Festiwal Muzyki Rockowej

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja Festiwalu Muzyki Rockowej z udziałem polskich, ewentualnie zagranicznych, zespołów. Główne działania będą związane z zaproszeniem 6-8 zespołów, zorganizowaniem konkursu dla młodych, obiecujących zespołów, gdzie nagrodą będzie występ na głównej scenie.

11 Muzyczna scena dla motocyklistów w Mieście Róż

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Impreza o charakterze sportowo-muzyczno-motocyklowym trwająca 3 dni.

12 Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa)

Koszt po weryfikacji: 66 150 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup oraz zlecenie montażu i zaprojektowania odpowiedniej firmie zestawu trwałych urządzeń sprawnościowych, zapewniających pełen zakres ćwiczeń rekreacyjnych na górne i dolne partie ciała, zwiększenie wytrzymałości mięśniowej, poprawę elastyczności włókien mięśniowych ciała oraz poprawę układu krążenia organizmu.

13 Budowa chodnika

Koszt po weryfikacji: 75 525 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa chodnika wraz z podjazdami dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Zagospodarowanie terenu zielonego poniżej chodnika (od strony wschodniej) - nasadzenia zieleni wraz z usytuowaniem ławek.

14 Mechatronika drogą rozwoju myśli technicznej gimnazjalisty

Koszt po weryfikacji: 30 746 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wprowadzenie nauczania innowacyjnego programu nauczania dla gimnazjum "Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki" (obejmujący moduł I - Mechatronika - konstruowanie robotów mobilnych i Moduł II - Mechatronika - urządzenia elektroniczne. Montaż i zasady działania).

15 Mała sala kinowa w Kutnowskim Domu Kultury

Koszt po weryfikacji: 99 400 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Adaptacja jednego z pomieszczeń w Kutnowskim Domu Kultury np. sali konferencyjnej na potrzeby MAŁEJ SALI KINOWEJ ukierunkowanej na repertuar niekomercyjny (studyjny).

16 Fitness park

Koszt po weryfikacji: 66 150 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

14 stanowisk do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

17 Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u

Koszt po weryfikacji: 84 020 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa parkingu. Utwardzenie terenu kostką brukową, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie zjazdu z Al. ZHP na parking.

18 Integracyjny plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Integracyjny plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych

19 Działalność Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Działalność Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”

20 Street Workout Park Kutno

Koszt po weryfikacji: 66 150 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt to zwarta konstrukcja oparta na stalowych słupach o przekroju kwadratowym powinien składać się z drabinki pionowej i skośnej, 4 – metrowej liny do wspinaczki, kółek gimnastycznych zawieszonych na łańcuchach, poręczy równoległych wysokich i niskich, średniej wysokości poręczy do przeskoków, skośna ławka do ćwiczeń mięśni brzucha oraz oczywiście drążki do podciągania.

21 Szkoła multimedialna

Koszt: 96 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup 6 laptopów, 4 projektorów multimedialnych, 11 tablic interaktywnych, 4 rzutników pisma, pomocy multimedialnych, np. encyklopedie multimedialne, edukacyjne programy multimedialne.

22 Modernizacja chodników przy ulicy Mikołaja Reja w Kutnie

Koszt: 98 717 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja chodników polegająca na wymianie starych, zniszczonych płytek chodnikowych na nowe płytki lub kostkę brukową

23 Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej drogą do cyfryzacji szkoły

Koszt: 37 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja pracowni komputerowej z 2005 roku, w której bywają się zajęcia informatyczne i techniczne.

24 Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie

Koszt: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Obecnie szkoła posiada tylko jedną pracownie komputerową, co ogranicza dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć drugą – mobilną pracownię komputerową.

×