Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Fitness park


Lokalizacja

Osiedle Grunwald Wschód (Batorego) – przy bloku Batorego 15

Skrócony opis

14 stanowisk do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Opis projektu

14 stanowisk do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Rewitalizacja placu zabaw na osiedlu Grunwald Wschód - przy bloku Batorego 15:
1. projektowanie przestrzeni rekreacyjnej,
2. prawdopodobnie powiększenie placu zabaw,
3. przygotowanie terenu pod urządzenia fitness,
4. zakup 8 urządzeń,
5. montaż.

Uzasadnienie

Coraz częściej w Parku czy na osiedlu możemy natrafić na urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych i starszych – siłownie na świeżym powietrzu. Moda na tworzenie tego typu miejsc na dobre przyjęła się w naszym kraju. Urządzenia cieszą się szczególną popularnością wśród seniorów, którzy całymi grupami ustawiają się od rana w kolejkach aby poćwiczyć. Nie przeszkadza im pogoda ani pora roku. Zdecydowaną zaletą takich miejsc jest fakt, iż są one w zupełności darmowe dla użytkowników. Na przyrządach można ćwiczyć praktycznie każda partię mięśniową i to w dodatku na świeżym powietrzu.

Korzyści płynące z bardziej aktywnego tryby życia i zbilansowanej diety są powszechnie znanie i stanowią klucz do dobrego stanu zdrowia, bardziej wydajnej pracy i przyjemnego życia. Wielu ludzi nie korzysta regularnie z żadnej aktywności sportowej ze względów ekonomicznych, braku czasu lub trudnej dostępności obiektów sportowych. Dodatkowo coraz większym problemem jest otyłość i choroby układu krążenia. Istnieje wiele miejsc, w których nie ma żadnych możliwości, aby mieszkańcy mogli poprawiać swoją kondycję.

Teraz siłownia plenerowa może być dostępna dla każdego, w niemal każdym miejscu i w dodatku za darmo. Celem jest, aby każdy mógł zadbać o swoje ciało i samopoczucie przy okazji wyjścia na zakupy, na plac zabaw z dzieckiem, na spacer. Zewnętrzna siłownia to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na łonie natury i wśród innych ludzi. Ćwiczenia na zewnętrznych siłowniach są bardzo łatwe może z nich korzystać każdy, również nowicjusze, emeryci, dzieci, a nawet osoby niepełnosprawne. Urządzenia są bezpieczne, trwałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Fitness park

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie