Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Spotkajmy się w bibliotece


Lokalizacja

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno

Skrócony opis

Projekt dotyczy remontu czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie.

Opis projektu

Główne działania związane z  realizacją zadania to: pomalowanie pomieszczenia, położenie panelowej podłogi, modernizacja oświetlenia oraz zmiana wyposażenia na nowe: krzesła, stoliki, regały na prasę, itp. Ważne jest również założenie klimatyzacji, ponieważ czytelnia pełni funkcję miejsca spotkań autorskich i innych zdarzeń kulturalnych, a więc jednorazowo może przebywać w tym pomieszczeniu większa grupa osób. Realizacja tego projektu będzie służyć mieszkańcom Kutna - odbiorcom działań bibliotecznych oraz poprawi atrakcyjność przestrzenną Biblioteki.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest uatrakcyjnienie pracy w Bibliotece poprzez zwiększenie estetyki i nowocześności pomieszczenia - czytelni, w której od lat nie było gruntownego remontu i modernizacji. Projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców Kutna wyrażonymi przy formułowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kutno. Wymieniony projekt ma bardzo duże znaczenie społeczne oraz jest atrakcyjny dla mieszkańców Kutna.

Czytelnia służy mieszkańcom jako miejsce edukacji i realizacji ww. projektu, poprawi komfort regularnego korzystania z prasy, księgozbioru naukowego czy Internetu. Pomieszczenie to jest również miejscem większych wydarzeń kulturalnych Biblioteki, a więc jest wizytówką Kutna, bo tu zapraszani są goście z zewnątrz: pisarze, aktorzy, dziennikarze. Projket ten jest kierowany do wszystkich mieszkańców Kutna - odbiorców działań Biblioteki.

Zweryfikowany pozytywnie