Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Strefa Relaksu w Parku Traugutta


Lokalizacja

W Parku Traugutta przy Alei Róż, stawie i KDK w zasięgu kamer monitoringu miejskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada usytuowanie na stałe leżaków z betonową podstawą i drewnianym siedziskiem wraz z betonowymi stolikami kawowymi.

Strefa relaksu pozwoliłaby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w centralnym parku, a beton pomalowany w kolorze miasta Kutno (fuksja), stałby się świetną wizytówką.

Skład strefy:
- 6 leżaków
- 3 stoliki kawowe

Uzasadnienie

Park Traugutta znajdujący się w centrum Kutna mimo ogromnego potencjału lokalizacji i bliskości natury nie ma zbyt wiele do zaoferowania jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Możliwość nieskrępowanego odpoczynku oraz odprężenia wśród zieleni to niezaprzeczalny atut strefy relaksu. Stwórzmy miejsce w którym swobodnie można poczytać, ukoić nerwy a także wykorzystać słoneczne dni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Betonowe leżaki14 000 zł
2Betonowe stoliki5 500 zł
3Transport oraz montaż5 200 zł
Łącznie: 24 700 zł

Postęp realizacji

Meble zlokalizowane w parku Traugutta, w czasie jesiennym/zimowym będzie je można znaleźć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W okresie wiosennym oraz letnim zostaną przeniesione na teren zielony, przed budynkiem biblioteki.

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

Proponowane zadanie można zaliczyć do obszaru z pogranicza turystyki i rekreacji.
Aby projekt spełnił oczekiwania, miejskie leżaki winny być jedno i dwuosobowe, a strefa powinna być tak zaaranżowana by elementy małej architektury odpowiednio komponowały się ze stylem danego miejsca jak również z przyjętą strategią wizerunkową miasta.
Dodatkowo w ramach wyposażenia strefy relaksu można w przyszłości rozważyć odpowiednie oświetlenie, budujące przytulną atmosferę wieczorami, w postaci lamp zewnętrznych dekoracyjnych zasilanych energią słoneczną oraz czytelni plenerowej, wykorzystując otoczenie siedziby MiPBP.

Celem projektu jest zaoferowanie odpowiednio przystosowanego miejsca zarówno dla spacerowiczów, turystów, rowerzystów i biegaczy (strudzonych drogą), chcących w słoneczne dni schronić się w cieniu drzew jak i  pragnących odpocząć sobie letnimi wieczorami w miłym towarzystwie.

„Strefa relaksu” z pewnością może stać się atrakcją dla wszystkich pragnących odprężenia w mieście po ciężkim dniu, miejscem odpoczynku dla prowadzących aktywny, intensywny tryb życia, powodem dla którego domatorzy zechcą spróbować czegoś nowego, popularnym miejscem spotkań towarzyskich, atutem wpisującym Kutno na listę miast przyjaznych i spokojnych.
Dodatkowo byłaby to w Kutnie lokalizacja, które mogłoby być miejscem zaplanowanego odpoczynku dla całych rodzin i grup znajomych.
Dzięki realizacji zaproponowanego projektu, można zakładać, że Kutno jest miejscem odpoczynku i relaksu.

Projekt charakterem odpowiada na potrzebę stworzenia w mieście strefy wypoczynku, relaksu oraz miejsca budującego relacje społeczne, integrującego mieszkańców. Lokalizacja projektu idealnie wpisuje się w wizję nowoczesnego centrum miasta, w którym budynki użyteczności publicznej otoczone są strefą zieloną. Dodatkowa funkcja skweru - czytelnia plenerowa może podnieść walor projektu, pozytywnie wpłynąć na ideę promowania czytelnictwa i podnoszenia poziomu kultury w mieście oraz przyczynia się do integracji społecznej. Miejsce to może być wykorzystywane przy różnych uroczystościach lub spotkaniach tematycznych. Będzie też stanowić rozpoznawalny punkt spotkań mieszkańców oraz ciekawą poczekalnię dla oczekujących na wydarzenie kulturalne w KDK.
Projekt z pewnością podniesie też walor funkcjonalny Parku Traugutta.

Opinia Biura Sportu i Turystyki – pozytywna

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu Strefa aktywności w parku Traugutta. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Załączniki