Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4


Lokalizacja

Pasy drogowe ulic: Mickiewicza, Barei, Sienkiewicza, Chopina - działki: 328/11, 367/1, 683, 694/5, 918, 1310 i 1452/1 z obrębu 0005 Śródmieście

Skrócony opis

Projekt składa się z trzech zadań i obejmuje przede wszystkim budowę drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza między ulicami Barei i Łęczycką. Ponadto projekt zakłada również wyznaczenie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ulicy Sienkiewicza między ulicami Kilińskiego i Słowackiego, a także wyznaczenie kontrapasa na ulicy Chopina między ulicami Łęczycką i Spółdzielczą.

Opis projektu

Zadanie 1. Budowa drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza między ulicami Barei i Łęczycką - Załącznik 1
- połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej w jednolitą sieć,
- droga dla rowerów po północnej stronie ulicy,
- początek odcinka przy wybudowanym przejeździe dla rowerzystów (w ramach KBO 2019/2020) na skrzyżowaniu z ulicą Łęczycką,
- koniec odcinka w pobliżu istniejącej drogi dla rowerów na ulicy Barei,
- usunięcie przejścia dla pieszych przez jezdnię w połowie odcinka i wyznaczenie dwóch przejść przy skrzyżowaniach,
- budowa małych fragmentów nowych chodników.

Zadanie 2. Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Sienkiewicza między ulicami Kilińskiego i Słowackiego - Załącznik 2
- ciąg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej,
- początek odcinka od projektowanego pasa ruchu dla rowerów (w ramach KBO 2019/2020) na skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego,
- koniec odcinka ciągu pieszo-rowerowego w obrębie mostu nad Ochnią,
- na moście nad Ochnią i do ulicy Słowackiego dwukierunkowy pas ruchu dla rowerów wraz z połączeniem do istniejącego odcinka drogi dla rowerów w południowej części ulicy Sienkiewicza,

Zadanie 3. Wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ulicy Chopina między ulicami Łęczycką i Spółdzielczą - Załącznik 3
- kontrapas rowerowy umożliwiający jazdę rowerem po ulicy Chopina na wschód,

Uzasadnienie

W ramach poprzednich projektów "Poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych" wiele odcinków infrastruktury rowerowej zostało ze sobą połączonych. Dzięki temu kolejnemu projektowi następne odcinki zostaną ze sobą scalone i w obrębie centrum Miasta Kutno będziemy mieć jednolitą sieć dróg rowerowych. Nowy odcinek na ulicy Mickiewicza będzie skutkował bezpiecznym połączeniem między istniejącymi drogami rowerowymi na ulicach Barei i Krasińskiego, a także pasami ruchu dla rowerów na wiadukcie w ciągu ulicy Łęczyckiej. Z kolei ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Sienkiewicza pozwoli na bezpieczne poruszanie się rowerem między Placem Piłsudskiego, a dworcem kolejowym, a także planowaną Zieloną Osią Miasta. Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina skróci rowerzystom drogę od ulicy objazdowej w stronę centrum miasta (nie trzeba będzie objeżdżać tego odcinka ulicą Moniuszki). Celem tego projektu jak i wszystkich wcześniejszych jest wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów. Dzięki temu projektowi infrastruktura rowerowa stanie się bardziej funkcjonalna, a to pozwoli na bardziej komfortowe poruszanie się rowerem po mieście oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów. Projekt jest kierowany przede wszystkim do licznej grupy mieszkańców Kutna, która jeździ na rowerach, ale także do potencjalnych przyszłych użytkowników sieci infrastruktury rowerowej, którzy widząc, że drogi rowerowe stają się wygodne, bezpieczne oraz zaczynają stanowić spójną sieć z chęcią zaczną po nich jeździć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zadanie 1120 000 zł
2Zadanie 215 000 zł
3Zadanie 315 000 zł
Łącznie: 150 000 zł