Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Ekologiczne Kutno - domki dla owadów


Lokalizacja

Budynki / mała architektura przy terenach zielonych, nasadzeniach kwiatów, skwerach, parkach - teren całego miasta Kutna

Skrócony opis

Cele projektu jest ustawienie w mieście domków dla owadów. Domki to niewielkie budki, w których mogą schronić się różnego rodzaju owady, które potrzebują schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami. Owady są nieszkodliwe dla ludzi i nie zakłócają równowagi biologicznej. Zjadają szkodniki i zapylają rośliny.

Opis projektu

Cele projektu jest ustawienie w mieście domków dla owadów. Należy je ustawić na terenach zielonych, w parkach, skwerach, tam gdzie jest dużo nasadzeń kwiatowych.
Domki to niewielkie budki, w których mogą schronić się różnego rodzaju owady, które potrzebują schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami. Owady są nieszkodliwe dla ludzi i nie zakłócają równowagi biologicznej. Zjadają szkodniki i zapylają rośliny.

Tego rodzaju domki można zakupić m.in. w firmie ROLMARKET, ul. Cieśle 47, 09-470 Cieśle.

Uzasadnienie

Domki dla owadów pozwalają pożytecznym owadom (zapylającym rośliny i zjadającym szkodniki) na spokojne schronienie i rozmnażanie. Dzięki owadom pozbywamy się szkodników - bez użycia szkodliwych substancji. Owady nie zakłócają równowagi biologicznej. Dzięki domkom dla owadów pozbędziemy się w miejscach zielonych szkodników takich jak mszyce. Schronienie w domkach znajdą pszczoły, trzmiele, biedronki i złotooki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11 sztuka domku dla owadów = 65 zł // 50 sztuk domków dla owadów3 250 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Wydział Obsługi Miasta zapoznał się z projektem dotyczącym ustawienia w mieście domków dla owadów na terenach zielonych. Projekt jest do zrealizowania, czas na wykonanie do 30 dni od zamówienia, w kosztach podanych w projekcie.


OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Ekologiczne Kutno – domki dla owadów” pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny.