Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. KONCERTY KLUBOWO-ROCKOWE


Lokalizacja

Miasto Kutno

Skrócony opis

Koncerty Rockowe z udziałem polskich ewentualnie zagranicznych wykonawców
skierowane do fanów cięższego brzmienia z Kutna i okolic. Imprezy niebiletowane.

Opis projektu

Zorganizowanie 3 koncertów rockowych z udziałem polskich i ewentualnie zagranicznych
zespołów, które byłby imprezami niebiletowanymi, skierowanymi do mieszkańców Kutna i regionu.
Organizacja obejmuje:
- zaproszenie zespołów
- wynajęcie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia
- wynajęcie agregatu prądotwórczego (jeżeli będzie taka potrzeba)
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy ( wynajęcie ochrony, zatrudnianie osób do
obsługi imprezy)
- zapewnienie muzykom i ekipom technicznym noclegu i wyżywienia
- promocja wydarzenia ( plakaty , ulotki, inne formy)

Uzasadnienie

Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz
umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie
mogły zagrać w Kutnie. Koncerty rockowe skierowane są do wszystkich mieszkańców, którzy
mają ochotę wziąć w nim udział. Ponadto zaproszenie popularnych polskich, rockowych
wykonawców podnosi rangę imprezy i przyciąga potencjalnych odbiorców z regionu a nawet
całego kraju. Jest to promocja miasta w całej Polsce.
Koncerty takich zespołów jak PROLETARYAT, MOLLY MALONE’S, DEZERTER, COCHISE, HULTAJÓW 3, WŁASNY PORT, JOHNNY TRZY PALCE, GA-GA ZIELONE ŻABKI, POGO-DA, ŁYDKA GRUBASA, THE BILL, SEX BOMBA  zorganizowane w ramach wygranych projektów w poprzednich latach w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Honoraria dla wykonawców, w tym opłaty ZAiKS, STOART itp.33 000 zł
2Koszt wynajmu sceny z obsługą oraz nagłośnienia i oświetlenia scenicznego9 000 zł
3Wynajęcie ochrony1 000 zł
4Promocja (plakaty, ulotki, nagranie imprezy w celach promocyjnych)4 000 zł
5zatrudnienie osób do obsługi3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
KONCERTY KLUBOWO-ROCKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie