Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Trampoliny chodnikowe - "Skocz na Orlik"


Zdjęcie do projektu Trampoliny chodnikowe - "Skocz na Orlik"

Lokalizacja

Proponujemy montaż po jednej trampolinie w obrębie placów zabaw na
ul. Granicznej
ul. Wybickiego
os. Batorego
Parku Wiosny Ludów

Opis projektu

Jednym z naturalnych elementów rozwoju dzieci jest skakanie, które przynosi dzieciom wiele radości i dostarcza wielu bodźców niezbędnych w prawidłowym rozwoju dziecka.
Dzieci uczą się bezpiecznego kończenia skoków przez lądowanie na lekko ugiętych nogach, co pozwoli na większe kontrolowanie skoków. Przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa dzieci mogą bawić się do woli.
Trampolina ziemna stanowi urządzenie rekreacyjno-sprawnościowe, którego głównym przeznaczeniem jest dostarczanie radości wszystkim jej użytkownikom.
Skakanie na trampolinie wywołuje nie tylko pozytywne emocje, ale również pozwala popracować nad naszą wydolnością i sprawnością fizyczną. Jest ona przeznaczona na publiczne i prywatne place zabaw, doskonale również odnajduje się w przestrzeni miejskiej.
Trampoliny chodnikowe wykonane są z laminatek plastikowych  z polipropylenu modyfikowanego lub ABS, nanizanych na linkę stalową ocynkowaną w otulinie z PCV o średnicy 6 mm. Mocowanie na sprężynach trampolinowych przytwierdzonych
do pokrywy obudowy przy pomocy oczek stalowych (ocynk) i śrub oczkowych (ocynk). Konstrukcja pozwala na wypięcie sprężyn przy pomocy specjalnego przyrządu  w celu konserwacji i czyszczenia dołka (np. z liści).
Konstrukcja obudowy: stalowa z blachy, krępowanej maszynowo z otworami montażowymi. Konstrukcja pokrywy: stalowa z blachy ocynkowanej, krępowanej maszynowo z otworami montażowymi. Pokrywa pokryta płytami poliuretanowo gumowymi zakrywającymi górną krawędź urządzenia w strefie upadku.
Instalacja trampoliny jest bardzo prosta. Nie wymaga fundamentów.

Nasz projekt zakłada montaż pierwszych 3-4 trampolin chodnikowych w obrębie placów zabaw przy ul. Granicznej, ul. Wybickiego, os. Batorego, Parku Wiosny Ludów.

Uzasadnienie

Trampolina chodnikowa stanowi urządzenie rekreacyjno-sprawnościowe, którego głównym przeznaczeniem jest dostarczanie radości wszystkim jej użytkownikom.
Skakanie na trampolinie wywołuje nie tylko pozytywne emocje, ale również pozwala popracować nad naszą wydolnością i sprawnością fizyczną, jest ona przeznaczona na publiczne i prywatne place zabaw, doskonale również odnajduje się w przestrzeni miejskiej.
Jednym z naturalnych elementów rozwoju dzieci jest skakanie, które przynosi dzieciom wiele radości i dostarcza wielu bodźców niezbędnych w prawidłowym rozwoju dziecka.
Trampoliny byłyby bardzo dobrym uzupełnieniem elementów przestrzeni zabawowej we wskazanych miejscach.
Proponujemy montaż po jednej trampolinie w obrębie placów zabaw z których korzysta dużo dzieci, tj. na placach zabaw przy: ul. Granicznej, ul. Wybickiego, os. Batorego, Parku Wiosny Ludów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
13 trampoliny21 600 zł
2prace ziemne1 500 zł
3montaż1 500 zł
Łącznie: 24 600 zł

Postęp realizacji

Projekt zakładał posadowienie 3 – 4 trampolina chodnikowych będących urządzeniem rekreacyjno-sprawnościowym jako uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. Wstępna propozycja w projekcie zakładała montaż po jednej trampolinie w obrębie placów zabaw z których korzysta dużo dzieci, tj. na placach zabaw przy: ul. Granicznej, ul. Wybickiego, os. Batorego, Parku Wiosny Ludów. Jednakże po rozeznaniu na etapie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które wymagały korekty miejsc posadowienia trampolin. Trampoliny zamontowano na placach zabaw na os. Tarnowskiego, os. Szymanowskiego, przy ul. Limanowskiego, przy PM nr 15 ul. Jagiełły.

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

- Projekt ogólnodostępny.

- Lokalizacje: - teren przy ul Granicznej w okolicy placu zabaw - działki nr ewid. 158/7, 158/8, 158/9 i 158/10. Właścicielem działek jest Miasto Kutno, działki w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych, administrator TBS . z o. o. w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 10a. Do wniosku została dołączona zgoda na wybudowanie w okolicy placu zabaw trampoliny chodnikowej, wydana przez TBS Kutno (właściciela działek). Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.
- teren przy ulicy Sosabowskiego w okolicy placu zabaw przy blokach 3A i 3B - działki nr ewid. 262, 266/2, 267/2 i 270/2. Właścicielem działek jest Miasto Kutno, działki w wieczystych użytkowaniu osób prywatnych i RSM "Pionier" w Kutnie, ul. Staszica 21.
Do wniosku została dołączona zgoda na wybudowanie trampoliny chodnikowej, w okolicach placu zabaw wydana przez właściciela działek - RSM "Pionier". Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.
- teren przy ulicy Oporowskiej/Szymanowskiego w okolicy placu zabaw - działka nr ewid. 818/2. Właścicielem działki jest Miasto Kutno.

- Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

- Koszt projektu mieści się w kosztach małego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Trampoliny chodnikowe - „Skocz na orlik”. Kutno, ul. Graniczna, Oporowska i Sosabowskiego”” pod warunkiem realizacji zadania na terenach do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno. Działki o nr ewid. 158/7, 158/8, 158/9 i 158/10, których właścicielem jest Miasto Kutno są w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych, których administratorem jest TBS sp. z o.o. w Kutnie. Do wniosku dołączona została zgoda na wybudowanie w okolicy placu zabaw trampoliny chodnikowej, wydanej przez TBS w Kutnie. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Działki o nr ewid. 262, 266/2, 267/2 i 270/2 których właścicielem jest Miasto Kutno są w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i RSM „Pionier” w Kutnie. Do wniosku dołączona została zgoda na wybudowanie trampoliny chodnikowej, w okolicach placu zabaw wydana przez RSM „Pionier” w Kutnie. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinny pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.