Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Mieszkam tu: Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna.


Lokalizacja

Teren miasta Kutno, którego dokładne lokalizacje zostaną wskazane przez ekspertów z Biura Zieleni.

Skrócony opis

Projekt ma polegać na dosadzeniu drzew na terenie miasta Kutno, w miejscach wskazanych przez ekspertów z Biura Zieleni, w porozumieniu z autorem projektu, w takich miejscach jak: skwery, parki, pasy zieleni. Drzewa dosadzone w ramach KBO powinny zostać objęte roczną pielęgnacją przez firmę związaną z nasadzeniami, w ramach której drzewa powinny być odpowiednio podlewane i pielęgnowane.

Opis projektu

Na przestrzeni ostatnich lat Kutno rozwijało się w wielu istotnych kierunkach. Jednym z nich były inwestycje, m.in. w architekturę drogową. Niestety, modernizowanie dróg związane było z koniecznością wycinki części ilości drzew, które pełniły ważną funkcję w lokalnym ekosystemie. Poprawiają one mikroklimat, wzbogacają powietrze w tlen, zmniejszają wahania temperatury, ograniczają uciążliwy hałas, zatrzymują zanieczyszczenia, a także zapewniają cień w upalne dni. Założeniem niniejszego projektu jest powiększenie ilości drzew odpornych na warunki miejskie, wśród których znalazłyby się drzewa tradycyjne (np. klony, kasztanowce, lipy) oraz drzewa mniej znane, jak np. surmie.

Uzasadnienie

Drzewa wpływają na mikroklimat, wzbogacają powietrze w tlen, zmniejszają wahania temperatury, ograniczają uciążliwy hałas, zatrzymują zanieczyszczenia, a także zapewniają cień w upalne dni. Są one niezbędne do życia mieszkańców i zapewnienia ich dobrego stanu fizycznego i psychicznego. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej oraz integracji społecznej nad celem realizacji idei zielonego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drzewa (ilość 300 sztuk)60 000 zł
2Usługa posadzenia i pielęgnacji drzew15 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Załączniki