Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Sadzimy róże małe i duże


Skrócony opis

Sadzimy róże małe i duże w naszym mieście. Niech kwitną przed blokami, w których zamieszkują kutnianie. Zakupione w ramach budżetu obywatelskiego 5000 sztuk sadzonek krzewów róż, rozdane zostaną 500 mieszkańcom bloków, którzy posadzą je w ogródkach, by były ozdobą osiedli mieszkaniowych naszego miasta.

Opis projektu

Misją Kutna jest stwarzanie warunkow do trwałego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu tradycji, przy wykorzystaniu centralnego położenia miasta. Miasto Kutno pragnie wykorzystać swój historyczny "kapitał róży" po to, aby tworzyć warunki sprzyjające dodatnim, trwałym i istotnym zmianom w życiu mieszkańców oraz budować markę miasta, która potrafi przyciągać, rozwijać, stymulować i zatrzymywać ludzi aktywnie współtworzących miasto. Diagnoza wykonana do Strategii Rozwoju Miasta Kutna wykazała, że mieszkańcy nie postrzegają swojego miasta jako atrakcyjnego do życia. Ponadto wskazuje na niedostateczną dbałość mieszkańców o jego estetykę, nieznajomość własnego podłoża historyczno-kulturowego. Jako szansę dla rozwoju wskazuje wzrost poczucia wartości u mieszkańców wynikający z poczucia udziału we wspólnocie miejskiej i uczestniczenia w jej tradycji. W związku z wprowadzaniem w życie strategii marki miasta Kutno - "Kutno miasto róż" działania w projekcie są silnie ukierunkowane na włączanie mieszkańców w budowanie marki Miasta Kutna. Jedynie zaangażowanie mieszkańców w takie działania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojętnych (wskazywanych w analizie SWOT) na pielęgnujące tradycje i angażujące się w działania społeczne i wspólnotowe.

Głównym celem jest wzrost liczby mieszkańców Kutna w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania i inicjatywy lokalne. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy praktycznej około 500 mieszkańców miasta Kutna na temat marki Miasta Kutno, pielęgnacji i sadzenia róż, tradycji różanej w Kutnie, wzrost zaangażowania mieszkańców miasta w poprawę estetyki swojego miasta poprzez sadzenie i pielęgnację róż w przyblokowych ogródkach. Integracja społeczności lokalnych miasta z różnych grup wiekowych.

Projekt jest kierowany do mieszkańców Kutna w różnej kategorii wiekowej zamieszkałych w blokach będących w zarządzie TBS, ZNM, RSM "Pionier".

Uzasadnienie

Głównym celem jest wzrost liczby mieszkańców Kutna w różnym przedziale wiekowym angażujących się w działania i inicjatywy lokalne. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy praktycznej około 500 mieszkańców miasta Kutna na temat marki Miasta Kutno, pielęgnacji i sadzenia róż, tradycji różanej w Kutnie, wzrost zaangażowania mieszkańców miasta w poprawę estetyki swojego miasta poprzez sadzenie i pielęgnację róż w przyblokowych ogródkach. Integracja społeczności lokalnych miasta z różnych grup wiekowych.

Zweryfikowany pozytywnie