Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Maraton fitness/zumba/salsation


Lokalizacja

Sala sportowa w jednej z kutnowskich szkół.

Skrócony opis

Impreza o charakterze fitnessowym mająca na celu promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej poprzez taniec, aerobic, pilates. Impreza niebiletowana

Opis projektu

Zorganizowanie imprezy w sali sportowej w jednej ze szkół kutnowskich z udziałem polskich i zagranicznych instruktorów fitness. Organizacja imprezy obejmuje :
- zaproszenie instruktorów
- wynajęcie sprzętu, nagłośnienia i oświetlenia
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy czyli wynajęcie osób do obsługi imprezy
- zapewnienie uczestnikom posiłku regeneracyjnego, wody mineralnej
- zapewnienie instruktorom noclegu i wyżywienia
- zaproszenie dietetyka w celu promowania zdrowego żywienia
- promocja wydarzenia (plakaty, ulotki, inne formy)

Uzasadnienie

Powszechnie taniec jest postrzegany jako forma rozrywki. Jednak dzisiejsza medycyna odkryła terapeutyczne działanie muzyki i ruchu na psychikę człowieka. Dla niektórych chorób choreografia jest jedną z metod wspomagających leczenie.

Terapia tańcem CHOREOTERAPIA powoduje mikro ruchy ciała, na co dzień, rozluźnia jedne grupy mięśniowe, napina inne. Te właśnie, typowe tylko dla tańca drżenia mięśni powodują zwiększenie elastyczności kręgosłupa.

Poprzez taniec pogłębiamy świadomość własnego ciała, odnajdujemy w nim równowagę psychofizyczną, pomaga w mobilizacji oraz w nauce odprężania się podczas narastających sytuacji stresogennych. Oprócz pozytywnego wpływu działającego na psychikę człowieka taniec również usprawnia także układ odpornościowy, kształtuje sylwetkę: poprawia postawę, działa rozluźniająco na mięśnie, stawy, a także relaksuje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1honoraria dla instruktorów10 000 zł
2koszt wynajmu sceny wraz z obsługą1 500 zł
3promocja ( plakaty, ulotki, itp.)600 zł
4zatrudnienie osób do obsługi imprezy1 000 zł
5nagranie imprezy w celu późniejszej promocji KBO i Kutna1 000 zł
Łącznie: 14 100 zł

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Załączniki