Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Plac zabaw na 5


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5,
Łęczycka 11, 99-300 Kutno

Skrócony opis

Przedmiotowy projekt polegać będzie na doposażeniu placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie. Wyposażenie istniejącego placu zabaw jest bardzo ubogie i przeznaczone tylko dla najmłodszych użytkowników. Zmodernizowany plac zabaw wraz z siłownią plenerową i boiskiem stanowiłby teren rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin.

Opis projektu

Mając na uwadze to, że głównymi determinantami prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu widzę konieczność przystosowania fragmentu terenu szkoły dla dzieci. Proponuje więc zagospodarowanie przestrzeni do zabaw ruchowych i wyposażenie jej w przyjazne dla dzieci w wieku 0-14 lat sprzęty zabawowe (m.in. linowce, huśtawki, bujaki sprężynowe, ściankę wspinaczkową, huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych). Planowane jest również zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie zagłębień oraz regeneracja trawnika. Tak przygotowany plac zabaw ma urozmaicić i zachęcić dzieci do aktywnego wykorzystania czasu na świeżym powietrzu.
Z terapeutycznego punktu widzenia plac zabaw jest elementem w niezwykle wspierającym rozwój dziecka, zarówno fizyczny, jak i umysłowy (ćwiczy równowagę i koordynację ruchową, wspiera planowanie i rozwój motoryczny, a także rozwój neuronalny).
Warto podkreślić, że planowane jest również wyposażenie placu w huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnością, które dzięki temu mogą również korzystać z placu i przede wszystkim integrować się z dziećmi zdrowymi, co służy obu stronom- uczy tolerancji i oswaja  z niepełnosprawnością dzieci zdrowe, dzieci chore mają natomiast szansę na zabawę z dziećmi zdrowymi.
Rozbudowa placu zabaw to realizacja kilku zasadniczych celów:
• wspomaganie rozwoju dzieci,
• walka z otyłością wśród dzieci,
• urozmaicenie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego,
• uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego,
• integracja lokalnej społeczności oraz społeczności sąsiadujących osiedli,
• integracja z osobami z niepełnosprawnością,
• wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych,
• zacieśnianie więzi rodzinnych.
Doposażenie placu zabaw w nowy sprzęt wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z niego dzieci oraz na ogólną estetykę całego  otoczenia.
Osiedle na którym znajduję się SP nr 5 ciągle się rozwija, przybywają nowi mieszkańcy, dlatego istotne jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, aby podnieść atrakcyjność tej części miasta.
Działania :
- wyrównanie terenu
- zakup i montaż zabawek i siłowni zewnętrznej
- zakup i montaż małej architektury

Uzasadnienie

Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw jest ogólnodostępny i dzięki temu, będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11. montaż i zakup zabawek 130 000 zł
22. montaż i zakup małej architektury10 000 zł
33. mapki i plany 10 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Załączniki