Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci – terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0 - 6 lat oraz ich rodziców.


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu czyli spotkań i zajęć będzie wynajęta sala na terenie Kutna np. sala w Kutnowskim Domu Kultury.

Skrócony opis

Projekt został stworzony z potrzeby serca. Jako rodzice 1,5 rocznej Marysi z zespołem Downa chcielibyśmy, aby inni rodzice posiadający dzieci niepełnosprawne w wieku 0-6 lat otrzymali wsparcie w postaci spotkań z psychologiem, spotkań integracyjnych, a ich dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi możliwość uczestnictwa w trudno dostępnych terapiach, np.muzykoterapia,dogoterapia,sensoplastyka

Opis projektu

W 2019 roku zostaliśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego (wada genetyczna Trisomia 21,  tzn. zespół Downa). To doświadczenie pokazało nam, jakie są potrzeby innych rodziców, którym przyszło się zmierzyć z podobnym wyzwaniem. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, jakie terapie są dostępne dla najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością w naszym środowisku, jakich brakuje, a są ważne  dla ich wszechstronnego rozwoju. Specjaliści są zgodni, że oprócz podstawowych zajęć terapeutycznych, np. fizjoterapeuty, logopedy czy lekarza pediatry należy stosować inne formy terapii, które są doskonałym uzupełnieniem i mogą mieć ogromny wpływ na dobrostan i aktywność dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Zaplanowane zadania:
1. Spotkania rodziców z psychologiem, np. w formie grupy wsparcia lub dyżuru psychologa.
2. Spotkania integracyjne dla rodziców oraz ich dzieci.
3. Zajęcia terapeutyczne, np. muzykoterapia, dogoterapia,  sensoplastyka, zajęcia ruchowe, komora normobaryczna.

Ad.1  Dyżur psychologa/eksperta w wymiarze 2 godzin 1 raz w miesiącu - 250 zł za sesję
Ad.2  Spotkania integracyjne
Ad.3 Poszczególne zajęcia terapeutyczne grupowe (muzykoterapia, dogoterapia, sensoplastyka, zajęcia ruchowe) w wymiarze około 1,5 godziny 1 raz w tygodniu . Koszt jednostkowy zajęć grupowych to przedział cenowy  200-400 zł
Komora normobaryczna – 1 x w miesiącu 2h sesja grupowa (10 osób) w cenie 1000 zł.

Spotkania w zależności od sytuacji epidemiologicznej odbywały by się w formie stacjonarnej, zdalnie lub hybrydowej.

Uzasadnienie

Projekt skierowany jest do rodziców oraz ich dzieci w wieku od 0 - 6 lat ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Celem realizacji projektu jest wsparcie psychologiczne rodziców, integracja ich środowiska oraz zapewnienie dzieciom dodatkowych terapii niezbędnych na drodze do rozwoju i osiągnięcia jak największej samodzielności.
Projekt wpływa na rozwiązanie dwóch kluczowych problemów:
1. Brak wsparcia psychologicznego/emocjonalnego rodziców w sytuacji urodzenia dziecka z niepełnosprawnością, w okresie niemowlęcym
i poniemowlęcym lub diagnozy na etapie prenatalnym.
2. Brak dostępu do różnorodnych, wyjątkowych terapii uzupełniających.
Dzięki zaplanowanym działaniom rodzice dziecka z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie psychologiczne, nastąpi integracja rodzin dzieci
z niepełnosprawnościami, zostaną zapewnione trudno dostępne formy terapii dla dzieci z niepełnosprawnością.
Rodzic, który dowiaduje się, że jego dziecko posiada/prawdopodobnie będzie posiadało specjalne potrzeby czuje się bezradny, pozostawiony sam ze swoim problemem. Dotyczy to nie tylko subiektywnego poczucia bycia jedynym, którego to dotknęło. W promieniu 60 km nie ma osoby/miejsca/organizacji, która przeprowadziłaby/towarzyszyłaby w tym pierwszym, najtrudniejszym etapie zmiany w życiu/pomogłoby nawiązać kontakt z osobami będącymi w podobnej sytuacji w celu wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw itp. Istnieją miejsca, które udzielają wsparcia finansowego/terapeutycznego, w formie wczesnego wspomagania rozwoju, realizujące ustawę „za życiem”, istnieje też służba zdrowia, gabinety psychologiczne itp. Problem leży w tym, że działania są rozproszone, często wykluczające się, przekraczające możliwości finansowe i logistyczne, a przede wszystkim są realizowane w podstawowym zakresie, nie wystarczającym, aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci. Brakuje uzupełniających form wsparcia i terapii, które są potrzebne, aby dziecko osiągnęło pełnię swoich możliwości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dyżur eksperta – psychologa lub sesja grupowa (12 sesji ) 3 000 zł
2Muzykoterapia (grupowa) 12 spotkań 4 800 zł
3Dogoterapia (grupowa) 12 spotkań4 800 zł
4 Sensoplastyka (grupowa) 12 spotkań 4 200 zł
5Zajęcia ruchowe (grupowa) 12 spotkań 3 600 zł
6Komora normobaryczna (10 osobowa) – 12 seansów 2 godzinnych 12 000 zł
7Wynajem sali 5 000 zł
8Spotkania integracyjne rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci (catering+ animacje dla dzieci)3 500 zł
Łącznie: 40 900 zł

Załączniki