Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej


Lokalizacja

Teren na którym ma zostać wykonana inwestycja należy do miasta Kutno i administrowany jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie.

Skrócony opis

Osiedle bloków wielorodzinnych przy ul. Granicznej w Kutnie od lat zamieszkuje duża ilość dzieci i młodzieży, która nie ma miejsca, gdzie mogłaby spędzać wolny czas, rozwijać swoje umiejętności sportowe poprzez granie w piłkę nożną lub koszykówkę. Budowa boiska wielofunkcyjnego będzie dla nich alternatywą do dbania o sprawność fizyczną oraz miejscem do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Opis projektu

W ramach projektu budżetu obywatelskiego 2021 pod tytułem ,,Boisko osiedlowe przy ul. Granicznej" ma zostać wykonane boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej o wymiarach 28 x 16 m2. Będzie na nim można grać w piłkę nożną oraz koszykówkę. Głównym celem tego projektu jest stworzenie miejsca dla okolicznych mieszkańców, gdzie będą mogli w wolnym czasie uprawiać dwie najbardziej popularne dyscypliny sportu i spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Takie miejsca przyczyniają się również do zawiązywania  więzi społecznych wśród społeczności lokalnej. Stwarzają także możliwość dbania o sprawność fizyczną mieszkańców Kutna od dzieci i młodzieży po osoby starsze.
Czynności jakie zostaną wykonane z uzyskanych funduszy to:
* przygotowanie podbudowy boiska z kruszywa wraz z obrzeżami betonowymi;
* zakup komponentów do montażu trawy (taśmy, kleje) oraz zasypu;
* montaż trawy (448 m2) oraz wklejenie linii;
* zakup 2 bramek o wymiarach 3x2 m wraz z siatkami;
* zakup 2 tarcz oraz koszy do gry w koszykówkę wraz z siatkami całorocznymi wraz ze słupami;
* wykonanie tulei montażowych w podbudowie boiska - łącznie 4 tulei - po dwie dla każdej bramki;
* wykonanie tulei montażowych w podbudowie boiska - 2 dodatkowe tuleje na kosze;
* montaż urządzeń na boisku

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest stworzenie miejsca do uprawiania dyscyplin sportu dla okolicznych mieszkańców oraz sposobu na spędzanie wolnego czasu. Kierowany jest do  wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i zainteresowania. Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców okolicznych osiedli, ilość obecnych boisk jest niewystarczająca, a te dostępne są bardzo oblegane.
Jedną z najważniejszych potrzeb biologicznych dziecka jest aktywność fizyczna. Korzyści z realizacji to: zwiększenie dostępności i możliwości aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, rozwijanie i wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o działania wdrażające dzieci do zdrowego trybu życia, odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie dokumentacji i terenu budowy - zostanie przygotowany projekt oraz wykonane czynności geodezyjne pod przyszłą inwestycje11 414,40 zł
2przygotowanie podbudowy oraz obrzeży betonowych wokół boiska64 559,85 zł
3dostarczenie i montaży trawy52 686,78 zł
4 instalacja i dostawa urządzeń sportowych oraz uporządkowanie terenu i wywóz ziemi 19 732,64 zł
Łącznie: 148 393 zł

Załączniki