Warsztaty rozwojowe "Nowe perspektywy" zakończone!

Piątek, 20 grudnia 2019

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy przedostatni zwycięski projekt Warsztaty rozwojowe "Nowe perspektywy" w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim 2019. Projekt został złożony przez mieszkańca naszego miasta Macieja Jabłońskiego. Nad realizacją projektu czuwał Wydział Edukacji.

Projekt obejmował działania i ćwiczenia w obszarach takich jak: poszerzenie kompetencji uczestników, sprawnej komunikacji, pracy na zasobach, budowania wizerunku. Celem warsztatów było podniesienie świadomości oraz kompetencji mieszkańców Kutna, poznanie siebie poprzez pracę na zasobach, wartościach, a co za tym idzie wykreowanie własnej ścieżki życiowo/zawodowej zgodnej z samym sobą. Co więcej, zbudowanie własnego planu działania, a także poszerzenie świadomości o wiedzę, która umożliwi zrealizowanie indywidualnego celu, późniejszą naukę na wymarzonym kierunku studiów, pracę w wybranym zawodzie, bądź też realizację w innych obszarach.
Powrót