Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Wtorek, 29 czerwca 2021

Prezydent Miasta Kutno, na podstawie przeprowadzonych ocen formalnych, merytorycznych oraz prawnych zadecydował o dopuszczeniu do głosowania projektów zgłoszonych do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowania: 
 • 1. Plac zabaw na 5
 • 2. Rekreacja przy Wiadukcie
 • 3. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4
 • 5. Chleb zabija!
 • 7. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej
 • 8. Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych – Sterylobus Kutno dla zwierząt
 • 9. Zielony przystanek
 • 10. Umyjmy ulicę Królewską
 • 11. Drzewa w Parku nad Ochnią
 • 12. Bezpieczna Wenecja – monitoring I etap
 • 13. Pierwszy park kieszonkowy w Kutnie – „Zielony zakątek”
 • 15. Ogród sensoryczny dla małych dzieci
 • 18. Mieszkam tu: Zielone miasto – więcej drzew dla Kutna
 • 19. Mieszkam tu: „Zielony parking” dla mieszkańców osiedla przy ul. Granicznej
 • 21. Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią!
 • 22. Maluchowo – odnowienie placu zabaw na ulicy Batorego
 • 25. Dybowski skwer różany
 • 27. Krokusowe „dywany” w Kutnie
 • 28. Rowerowe wyzwanie – po śniadanie!
 • 29. Zakrętkowe czerwone serce na plastikowe nakrętki „Pomaganie jest kapitalne”
 • 30. Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości marketu Aldi
 • 31. Hip-Hop Rose Festival „Kutno” (2022)
 • 32. Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach
 • 33. Lampki w Parku Traugutta
 • 34. Sowińskiego to też Kutno
 • 35. Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci – terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0 – 6 lat oraz ich rodziców
 • 36. 1000 Róż dla Kutna – sadzonki dla mieszkańców i instytucji
 • 37. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie
 • 38. Książki przez całą dobę – książkomat
 • 41. Ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie – „Zielony Zakątek”
 • 42. Parking przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie
 • 43. Zielono Mi – czyli pnącza w Mieście Róż
 • 45. Jazz w Mieście Róż
 • 46. Wyślij pocztówkę z Kutna
 • 49. Modernizacja oświetlenia boisk na Stadionie Miejskim
 • 50. Festiwal Miłośników Nauki i Sztuki
 • 53. Poznaj polskie legendy
 • 54. MUR,Ale – Historia Kutnowskiego Sportu
 • 56. Psi Piknik
Zgodnie z §11 Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego: ”W przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania, projektodawca może, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania, złożyć umotywowane odwołanie do Zespołu ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Odwołania należy kierować drogą mailową na adres p.trzaskowska@um.kutno.pl 

W skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej stałej komisji Rady Miasta Kutno tj.:
 • Danuta Blus - członkini Komisji Rewizyjnej,
 • Rafał Jóźwiak - członek Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Janusz Kołodziejski - członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 • Arkadiusz Olesiński - członek Komisji Pomocy Społecznej, Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
 • Tomasz Rędzikowski - członek Komisji Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami,
 • Małgorzata Żurada - członkini Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
W przypadku odwołań, wyniki pracy zespołu wraz listą zawierającą projekty dopuszczone do głosowania, jak i odrzucone z podaniem uzasadnienia, udostępnia się na stronie internetowej Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 5 września 2021 roku.
Powrót