projekt nr 20

20. Festiwal rockowy Qtnoizz 2 - Cover Fest


Opis projektu

Festiwal jest imprezą plenerową planowaną na okres letni 2020 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych. W trakcie festiwalu wystąpi ok. 4-5 zespołów grających muzykę z gatunku rock/punk/metal z Polski i zagranicy. W tej edycji wezmą udział zespoły grające covery znanych muzyków rockowych. Impreza ma charakter masowy, jest nieodpłatna i skierowana dla fanów ciężkiego grania z Kutna i całej Polski. 
Organizacja wydarzenia obejmuje:
- zaproszenie zespołów, ustalenie warunków współpracy, podpisanie umów
- wynajęcie sceny z technika estradową
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy - ochrona, barierki,zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne ipt.
- dopełnienie wymogów formalnych związanych z organizacją imprezy masowej
- zapewnienie wykonawcom cateringu i noclegów
- promocja wydarzenia poprzez media, plakaty itp.
Pierwsza edycja QTNOIZZ w roku 2017 okazała się dużym sukcesem i przyciągnęła ok 1000 odbiorców nie tylko z Kutna. Spotkała się z doskonałym odbiorem zarówno wśród uczestników jak i zespołów grających na festiwalu. Pojawiły się pytania o kolejne edycje imprezy, dlatego też Qtnoizz powinien mieć swoją kontynuację.

Uzasadnienie

Miasto Kutno obfituje w wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, szczególnie latem. Czas ten sprzyja organizowaniu imprez z powodu większej ilości odbiorców. Aktualna oferta rozrywkowa skierowana do mieszkańców miasta jest atrakcyjna, jednak warto wprowadzać do niej innowacje, dzięki którym potencjalny odbiorca pozna nowe ciekawe formy sztuki i rozrywki. Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie mogły zagrać w Kutnie. Festiwal skierowany jest do wszystkich mieszkańców Kutna i innych polskich miast, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Celem projektu jest także stworzenie alternatywnej formy promocji naszego miasta. Obserwacje poczynione w latach ubiegłych ( wydarzenia kulturalne w Kutnie, Festiwal Rock& Rose , koncerty organizowane w prywatnych klubach i w Kutnowskim Domu Kultury) pozwoliły stwierdzić, że w Kutnie i okolicach jest dużo osób słuchających szeroko pojętej muzyki rockowej i chętnie uczestniczących w koncertach tego rodzaju. Na pewno istnieje potrzeba zorganizowania imprezy, która oferowałaby zróżnicowaną muzykę rockową, tak aby Festiwal mógł zadowolić większość odbiorców wcześniej wymienionych koncertów. Dlatego tez wybór repertuaru spotka się z aprobatą publiczności i wiele osób będzie chętnie uczestniczyło w wydarzeniu. Kutno nie dysponuje bazą lokalową, w której tego typu wydarzenia mogą odbywać się często i dla większej ilości odbiorców, szczególnie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dlatego też warto wykorzystać sprzyjającą porę roku i zorganizować większe wydarzenie plenerowe, z którego skorzysta więcej osób. Festiwal będzie imprezą darmową , pozwoli to na zgromadzenie większej publiczności, która często rezygnuje z udziału w podobnych wydarzeniach ze względu na wysokie ceny biletów. Jesteśmy przekonani, że QTNOIZZ Fest powinien wpisać się na stałe w kalendarz imprez letnich Kutna, gdyż jest doskonałą forma spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców oraz promocją miasta w całym kraju. Dzięki festiwalowi Kutno kojarzyć się będzie z miłą festiwalową atmosferą i dobrym rockowym graniem. Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców Kutna oraz całej Polski. Przewidywana liczba odbiorców to ok. 2500 osób.

Opis lokalizacji

Teren Miasta Kutna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt organizacji koncertów - honoraria dla wykonawców, opłaty ZAIKS50 000 zł
2Koszt wynajmu sceny i techniki estradowej22 000 zł
3Koszty techniczne ( ochrona, zaplecze sanitarne, wynajem barierek, namiotów itp, zabezpieczenie medyczne, agregat prądotwórczy, sprzątanie terenu)20 000 zł
4Inne koszty - hotele, catering dla wykonawców, ubezpieczenie6 000 zł
5Promocja wydarzenia2 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.