projekt nr 20

20. Festiwal rockowy Qtnoizz 2 - Cover Fest


Lokalizacja

Teren Miasta Kutna

Skrócony opis

Festiwal rockowy QTNOIZZ 2 COVER FEST jest imprezą, która ma na celu zaspokoić potrzeby kulturalne fanów muzyki rockowej z terenu miasta i okolic. Dzięki wysokiemu poziomowi zaproszonych artystów i kompleksowej organizacji impreza będzie jednym z ważniejszych wydarzeń tego rodzaju w regionie. W tej edycji wezmą udział zespoły grające covery rockowych artystów.

Opis projektu

Festiwal jest imprezą plenerową planowaną na okres letni 2020 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych. W trakcie festiwalu wystąpi ok. 4-5 zespołów grających muzykę z gatunku rock/punk/metal z Polski i zagranicy. W tej edycji wezmą udział zespoły grające covery znanych muzyków rockowych.   Impreza ma charakter masowy, jest nieodpłatna i skierowana dla fanów ciężkiego grania z Kutna i całej Polski. 
Organizacja wydarzenia obejmuje:
- zaproszenie zespołów, ustalenie warunków współpracy, podpisanie umów
- wynajęcie sceny z technika estradową
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy - ochrona, barierki,zaplecze sanitarne, zabezpieczenie medyczne ipt.
- dopełnienie wymogów formalnych związanych z organizacją imprezy masowej
- zapewnienie wykonawcom cateringu i noclegów
- promocja wydarzenia poprzez media, plakaty itp.
Pierwsza edycja QTNOIZZ w roku 2017 okazała się dużym sukcesem i przyciągnęła ok 1000 odbiorców nie tylko z Kutna. Spotkała się z doskonałym odbiorem zarówno wśród uczestników jak i zespołów grających na festiwalu. Pojawiły się pytania o kolejne edycje imprezy, dlatego też Qtnoizz powinien mieć swoją kontynuację.

Uzasadnienie

Miasto Kutno obfituje w wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, szczególnie latem. Czas ten sprzyja organizowaniu imprez z powodu większej ilości odbiorców. Aktualna oferta rozrywkowa skierowana do mieszkańców miasta jest atrakcyjna, jednak warto wprowadzać do niej innowacje, dzięki którym potencjalny odbiorca pozna nowe ciekawe formy sztuki i rozrywki. Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie mogły zagrać w Kutnie. Festiwal skierowany jest do wszystkich mieszkańców Kutna i innych polskich miast, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Celem projektu jest także stworzenie alternatywnej formy promocji naszego miasta. Obserwacje poczynione w latach ubiegłych ( wydarzenia kulturalne w Kutnie, Festiwal Rock& Rose , koncerty organizowane w prywatnych klubach i w Kutnowskim Domu Kultury) pozwoliły stwierdzić, że w Kutnie i okolicach jest dużo osób słuchających szeroko pojętej muzyki rockowej i chętnie uczestniczących w koncertach tego rodzaju. Na pewno istnieje potrzeba zorganizowania imprezy, która oferowałaby zróżnicowaną muzykę rockową, tak aby Festiwal mógł zadowolić większość odbiorców wcześniej wymienionych koncertów. Dlatego tez wybór repertuaru spotka się z aprobatą publiczności i wiele osób będzie chętnie uczestniczyło w wydarzeniu. Kutno nie dysponuje bazą lokalową, w której tego typu wydarzenia mogą odbywać się często i dla większej ilości odbiorców, szczególnie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dlatego też warto wykorzystać sprzyjającą porę roku i zorganizować większe wydarzenie plenerowe, z którego skorzysta więcej osób. Festiwal będzie imprezą darmową , pozwoli to na zgromadzenie większej publiczności, która często rezygnuje z udziału w podobnych wydarzeniach ze względu na wysokie ceny biletów. Jesteśmy przekonani, że QTNOIZZ Fest powinien wpisać się na stałe w kalendarz imprez letnich Kutna, gdyż jest doskonałą forma spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców oraz promocją miasta w całym kraju. Dzięki festiwalowi Kutno kojarzyć się będzie z miłą festiwalową atmosferą i dobrym rockowym graniem. Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców Kutna oraz całej Polski. Przewidywana liczba odbiorców to ok. 2500 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt organizacji koncertów - honoraria dla wykonawców, opłaty ZAIKS50 000 zł
2Koszt wynajmu sceny i techniki estradowej22 000 zł
3Koszty techniczne ( ochrona, zaplecze sanitarne, wynajem barierek, namiotów itp, zabezpieczenie medyczne, agregat prądotwórczy, sprzątanie terenu)20 000 zł
4Inne koszty - hotele, catering dla wykonawców, ubezpieczenie6 000 zł
5Promocja wydarzenia2 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.