projekt nr 17

17. Miejska strefa relaksu - hamaki i leżaki


Lokalizacja

Park miejski im. Romualda Traugutta w Kutnie

Skrócony opis

Miejska strefa relaksu to ogólnodostępne i bezpłatne miejsce ogólnie pojętego relaksu i odpoczynku.
Funkcjonalne miejskie leżaki oraz hamaki w Parku im. R. Traugutta.
Miejsce dla wszystkich mieszkańców chcących odpocząć od zgiełku miasta w otoczeniu zieleni.

Opis projektu

Miejska strefa relaksu w Parku miejskim im.R.Traugutta w Kutnie ma być wyposażona w 4 leżaki i 4 hamaki miejskie
Funkcjonalne miejskie leżaki (jedno i dwuosobowe) oraz hamaki,  stalowo-drewniane  przystosowane są do montażu przez przykręcenie, zabetonowanie w podłożu, lub w formie jako wolnostojące..
Przykładowe realizacje:
https://www.puczynski.pl/pce/753/lesny-ogrod-krakowian
https://www.puczynski.pl/pce/797/bulwary-nad-wisla
https://www.puczynski.pl/pce/711/empark-taurus

Uzasadnienie

Celem projektu jest zaoferowanie odpowiednio przystosowanego miejsca dla wszystkich mieszkańców chcących odpocząć w ciszy i spokoju oraz w otoczeniu zieleni miejskiego parku. Strefa relaksu jest atrakcją dla dla wszystkich pragnących poczuć się jak na "mini wakacjach" w mieście po ciężkim dniu.
Miejscem odpoczynku dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia. Zachętą dla domatorów którzy odkryją na nowo swoje miasto. Miejscem spotkań towarzyskich. Hamaki pokochają najmłodsi mieszkańcy miasta. Strefa relaksu.znacznie podniesienie atrakcyjność okresu wiosenno-letniego w mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Leżaki miejskie 4 sztuki z transportem i montażem 40 000 zł
2Hamaki miejskie 4 sztuki z transportem i mintażem 40 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

BIURO SPORTU I TURYSTYKI oraz BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).