projekt nr 3

3. Psi Park "Szczekające Szczęście"


Lokalizacja

Inna lokalizacja na terenie miasta lub tereny rekreacyjne na Ochnią

Skrócony opis

W naszym mieście zmniejsza się ilość miejsc, gdzie można spotkać się z ludźmi posiadających psy, które potrzebują kontaktu społecznego ze swoim gatunkiem. Ta zmniejszająca się ilość miejsc dla psów jest przyczyną wielu zaburzeń w ich zachowaniu .Wybieg pozwala na swobodne bieganie psów.Teren parku będzie ogrodzony i oświetlony oraz posiadać będzie różnego rodzaju labirynty.

Opis projektu

Miasto się zmienia, powstają nowe place zabaw dla dzieci, orliki, siłownie i kurczą się miejsca, gdzie można wyprowadzić psa na spacer. Zmniejsza się ilość miejsc, gdzie można spotkać się z ludźmi posiadających psy, które potrzebują kontaktu społecznego ze swoim gatunkiem. Ta zmniejszająca się ilość miejsc dla psów jest przyczyną wielu zaburzeń w ich zachowaniu i konfliktów między właścicielami zwierząt. Stresujące jest również, kiedy Straż Miejska wręczy mandat za puszczanie psa bez kagańca i luzem, a także za niesprzątanie  po psie.Jest to miejsce, które pozwala na swobodne bieganie psów.Teren parku będzie  ogrodzony i oświetlony oraz posiadać będzie różnego rodzaju labirynty koordynujące ruch czworonoga. Na wybiegu będzie regulamin korzystania z takiego miejsca. Regulamin zawierać musi informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z wybiegu, odpowiedzialności właściciela za swojego psa oraz utrzymania czystości.

Uzasadnienie

Tereny rekreacyjne nad Ochnią służą wszystkim mieszkańcom naszego miasta w celach rekreacyjnych, towarzyskich i sportowych. Znajduje się tam plac zabaw dla dzieci, Orlik z boiskiem piłkarskim, siatkarskim i koszykarskim, stadion miejski, siłownia zewnętrzna i wypożyczalnia pojazdów rowerowych. Teren jest pełen ławek, dlatego nie brakuje osób, które spędzają wolny czas w towarzystwie swoich znajomych. Alejki służą również rowerzystom, rolkarzom, desko-rolkarzom, miłośnikom joggingu i  nordic walkingu. Brakuje jednak miejsca dla psów, a w pobliskich blokach co roku zwiększa się liczba mieszkańców posiadających czworonogi, rośnie również świadomość właścicieli psów, którzy chcą aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami. Jednak ze względu na wspomnianych powyżej użytkowników tego terenu, ciężko znaleźć miejsce, gdzie nasze psy mogłyby spokojnie i swobodnie pobawić się, nie wadząc przy tym nikomu. Psy chętnie bawią się w swoim towarzystwie, potrzebują też odpowiedniej ilości ruchu o co ciężko, kiedy dookoła całego terenu biegają dzieci i jeżdżą wszelkiego typu cykliści. Dlatego wybieg dla psów byłby wyjściem naprzeciw potrzebom właścicieli czworonogów mieszkających nie tylko na pobliskich osiedlach, ale i w całym mieście. Zalet tego projektu jest bardzo wiele. Przede wszystkim właściciele psów potrzebują miejsca, gdzie zgodnie z prawem ich pupile mogłyby biegać i bawić się bez smyczy. Wszyscy wiemy, że psy wybiegane, wybawione, to psy szczęśliwe i zdrowe, a w dodatku oznaczają mniej potencjalnych kłopotów. A niestety wybiegać psa na smyczy się nie da. Miłośnicy szczekających czworonogów mogliby w tym miejscu zawierać nowe znajomości poprzez wymianę informacji i doświadczeń dotyczących ich pupili, a także aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Byłaby to również możliwość ugruntowania nawyku sprzątania po własnym czworonogu i dbania o wspólne dobro – jak wiadomo na mniejszym terenie jest to o wiele łatwiejsze do wypracowania za sprawą większego poczucia odpowiedzialności za dane miejsce. Większość polskich miast posiada już takie wybiegi/parki dla psów . Wybiegi dla psów były bardzo ważnym elementem promowania wizerunku Kutna jako miasta przyjaznego psom i wychodzącego naprzeciw potrzebom czworonogów i ich właścicieli. Poza tym dzięki temu projektowi w sposób nowoczesny, użyteczny i ciekawy zostałby zagospodarowany wyznaczony  obszar zielony na terenie miasta. Projekt wychodzi  naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców. Warto zauważyć, że projekty tego typu już przechodziły weryfikację. Amelka wpadła na pomysł nie wiedząc o tym i chce żeby mogła ze swoim pieskiem miała bezpieczne miejsce, gdzie miło  spędzi czas.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

17500075 000 zł

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Projekt jest zgodny z prawem lokalnym, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza praw osób trzecich

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania.

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest wyższy niż koszt wskazany w formularzu, ale mieści się w kwocie progowej przeznaczonej na zadania w danej kategorii.

Po analizie projektu koszty zostały zmienione na 90 000 zł, ale mieszczą się nadal w kwocie progowej projektu.

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (…) utrzymania czystości i porządku (…) oraz kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i sportowych.

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie będzie stanowić majątek Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki