Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. Przystanek Dziewiątka


Skrócony opis

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 w Kutnie nadając mu nowy charakter i funkcje. W ramach zadania zamontowane zostaną ławki parkowe, stoły: betonowo-szachowe, do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, chińczyka, kosze do segregacji odpadów oraz stojaki na rowery. Projekt Przystanek Dziewiątka poprawi atrakcyjność terenu, tworząc jednocześnie tzn. "Zieloną Klasę".

Opis projektu

Projekt zagospodarowanie terenu zakłada uporządkowanie terenu znajdującego się przed Szkołą Podstawową nr 9 w Kutnie. Inwestycja ta ma na celu podjęcie działań, by teren stał się bardziej przyjaznym miejscem odpoczynku zarówno dzieci, ich opiekunów, jak i mieszkańców osiedla. W ramach zadania wykonane zostaną ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, zamontowane zostaną ławki parkowe, stoły betonowo - szachowe, stół  do gry w chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego oraz kosze do segregacji odpadów. W projekcie uwzględniono też stojaki na rowery oraz nasadzenia - krzewy i kwiaty. Całość inwestycji zostanie zrealizowana z poszanowaniem już rosnących w tym miejscu drzew.

Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy obszar wskazany we wniosku jest trawiastą nierówną przestrzenią z nielicznymi drzewami. Jest to teren z dużym potencjałem. Zagospodarowanie tego terenu stworzy miejsce rekreacji nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla okolicznych mieszkańców. Z ankiety, jaka została przeprowadzona wśród opiekunów uczniów oraz mieszkańców pobliskich bloków wynika, że nie ma miejsca gdzie można byłoby swobodnie odpocząć w bliskiej okolicy szkoły, co jest niezwykle ważne dla osób starszych odbierających swoich wnuków po zakończonych lekcjach w szkole. Ponad to  projekt dzięki doskonałej lokalizacji obok osiedla stworzy dodatkowe miejsce do wypoczynku i rekreacji zarówno dla osób starszych jak i młodzieży - stoliki szachowe, stoły betonowo - szachowe, stół  do gry w chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego.

Projekt "Przystanek Dziewiątka" poprawi atrakcyjność terenu przed wejściem do szkoły, który widoczny jest z ulicy Jagiełły i pobliskich bloków.

Montaż ławek ze stolikami - to powstanie tzw. "Zielonej Klasy", która da możliwość wyjścia z sali klasowej i przeprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Przyczyni się to, do uatrakcyjnienia pobytu w szkole, da możliwość przeprowadzenia lekcji np.: z edukacji przyrodniczej, przyrody i każdej innej poza murami szkoły. Działanie to z pewnością spowoduję, że dzieci i uczniowie będą mogli naocznie poznawać, doświadczać i zdobywać wiedzę. Wierzymy, że taka przestrzeń umili czas spędzony w szkole.

Ze względu  na płaski charakter terenu ze strefy będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Całość projektu 150 000 zł