Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 33

33. XI Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych ODYSEJA HISTORYCZNA


Skrócony opis

„Odyseja Historyczna” przygotowywana jest w formule 3-dniowego zlotu grup rekonstrukcyjnych. Na Zlocie spotykają się w jednym miejscu i czasie grupy z różnych epok historycznych. Obok legionistów można spotkać, wikingów, Indian, rycerzy oraz żołnierzy z frontów I i II wojny światowej, Ta wyjątkowa mieszanka decyduje o niepowtarzalnym klimacie i kolorycie imprezy.

Opis projektu

Odyseja Historyczna to impreza dzięki której miasto bez walorów turystycznych stało się znane nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Niepowtarzalna formuła zlotu oraz jego wyjątkowy klimat przyciągają dużą liczbę pasjonatów historii, rekonstruktorów, miłośników militariów oraz pojazdów zabytkowych, ale nie tylko. Projekt kierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej, niż to co mogą wyczytać w podręcznikach historii. Bezpośredni kontakt z „żywą” historią pozwala na odbycie swoistej podróży w czasie. Zamiarem naszym jest ocalenie historii od zapomnienia, a formuła zlotu multihistorycznego w łatwy i przyjazny sposób umożliwia nam jej popularyzację. Zlot ma charakter cykliczny, edukacyjny, kulturalny i rozrywkowy.
Zlot odbędzie się w okresie wakacyjnym w 2024 roku w Kutnie, na terenie miasta Kutno. Podczas zlotu zobaczyć będzie można grupy rekonstruujące oddziały wojskowe i życie cywilne z różnych epok historycznych. Oprócz tradycyjnych strojów, ubrań, mundurów z epoki, grupy zaprezentują również eksponaty wojskowe takie jak samochody, armaty, motocykle oraz oryginalne eksponaty historyczne. Przez cały czas imprezy, na terenie zlotu odbywały się będą pokazy: musztry, szermierki, pokazy konne, pokazy dynamiczne pojazdów wojskowych, oraz pokazy artyleryjskie. Przewidujemy, że w zlocie weźmie udział co najmniej 800 uczestników z całej Polski, jednakże „Odyseja historyczna” nie jest kierowana tylko do nich. Jest to impreza dla wszystkich miłośników historii. Na teren zlotowiska oczywiście będzie mogła wejść każda osoba czy zorganizowane grupy zwiedzające.
W roku 2024 tematem przewodnim będzie "Antyk" - z dużym naciskiem na kulturę starożytnego Rzymu i rozkwit Imperium Rzymskiego
Grupy prezentowane będą na swoich dioramach, wystawach i obozowiskach. Część z nich zobaczyć będzie można podczas inscenizacji historycznych czy pokazach z udziałem sprzętu historycznego. W roku 2024 chcielibyśmy zaprezentować:
- walki gladiatorów + pokaz uzbrojenia legionisty rzymskiego z musztrą w języku łacińskim
- kolejną grupę konną - niestety na tą chwilę nie potrafię tego określić z jakiego konkretnego okresu
- prezentację pojazdów ciężkich z okresu I lub II wojny światowej
- pokaz artyleryjski.
- prezentacja i pokazy walk i formacji bojowych Słowian i wikingów.
- warsztaty dla dzieci
- turniej łuczniczy
- inscenizacja historyczna z udziałem broni palnej i pirotechniki. Najprawdopodobniej będzie to inscenizacja z września 1939 roku – Bitwa nad Bzura
- obozowisko szlacheckie z XVII wieku + pokaz fechtunku
- obozowisko z powstania styczniowego
- obozowisko wikingów
- stoisko ptasznika
Przy Zlocie będzie działał historyczny bazar, na którym będzie można kupić ciekawą książkę, wybić nieśmiertelnik lub monetę czy kupić coś w wyposażenia wojskowego. Na pewno nie zabraknie też stoisk dla dzieci.
Nieodłącznym elementem Zlotu są koncerty zespołów niszowych. Blok koncertowy będzie odbywał się wieczorową porą, na terenie Zlotu.

Uzasadnienie

Potrzeba popularyzacji i powszechnego dostępu do historii. W dzisiejszych czasach edukacja historyczna dzieci i młodzieży jest znikoma, co wynika głównie ze znacznego ograniczenia treści przekazywanych w szkołach. Młodzi ludzie by móc tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie i by funkcjonować w takim społeczeństwie muszą posiadać wiedzę historyczną. Jedną z najlepszych metod upowszechniania i przyswajania wiedzy o dziejach regionu, Polski i świata są żywe lekcje historii. Sezon wakacyjny sprzyja popularyzacji historii, gdyż dzieci i młodzież nie obciążone obowiązkiem szkolnym chętniej wykazują zainteresowanie nauką poprzez zabawę. Organizacja Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych ODYSEJA HISTORYCZNA obejmującego inscenizację historyczną, pokazy, dioramy, lekcje żywej historii, da możliwość zaspokojenia wskazanej wyżej potrzeby.
Bezpośrednimi efektami realizacji zlotu Odyseja Historyczna będzie; edukacja kulturalna i historyczna dzieci i dorosłych poprzez zabawę i rozrywkę:
- edukacja kulturalna i historyczna poprzez zabawę i rozrywkę
- rozwój turystyki, w tym głównie turystyki militarnej i historycznej
- podtrzymanie tradycji wojskowych i historycznych związanych z naszym regionem, w tym 37 Pułku Piechoty oraz bitwy nad Bzurą.
Realizacja zlotu Odyseja Historyczna wzbogaci ofertę lata w mieście, będzie sprzyjała rozwojowi turystyki militarnej i historycznej, a tym samym będzie promocją Kutna w Polsce. Ponadto umożliwi pielęgnowanie tradycji wojskowych i patriotycznych związanych z naszym regionem. Kutno jest miejscowością nie posiadającą zbyt wielu atrakcji turystycznych, jednakże jego położenie na skrzyżowaniu dróg, którymi wędrowały armie polskie, napoleońskie, rosyjskie i niemieckie, powoduje, że jest miastem, którego nie oszczędziła historia
Grupę docelową stanowią przede wszystkim mieszkańcy miasta Kutna ale wiem, że odwiedzający przyjadą z całego województwa łódzkiego czy też z innych, odległych zakątków kraju. Impreza odbędzie się w obrębie granicy Miasta Kutno.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Honoraria Grup Rekonstrukcyjnych, wypożyczenie eksponatów i pojazdów historycznych45 000 zł
2Koszty materiałowo-techniczne: zabezpieczenie medyczne, sanitarne, pirotechnika i broń, ochrona, drewno39 000 zł
3Promocja wydarzenia - plakaty, ulotki, reklamy w mediach5 000 zł
4Koszt organizacji koncertów - honoraria dla wykonawców, opłaty ZAiKS22 000 zł
5Wynajęcie sceny, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia19 000 zł
6Wyżywienie dla rekonstruktorów13 000 zł
7Zatrudnienie koordynatora do obsługi imprezy5 000 zł
8Ubezpieczenie zlotu1 500 zł
Łącznie: 149 500 zł