Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Świąteczna iluminacja – świetlna fotoramka z napisem „Kutno”


Skrócony opis

Kutnowskie, świąteczne iluminacje są piękną dekoracją, przy której chętnie, zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne do Kutna, robią sobie zdjęcia. Fajnie byłoby uzupełnić już istniejące iluminacje o świecącą fotoramkę z napisem Kutno. Byłaby to atrakcja na czas zimowy dla mieszkańców oraz osób, które odwiedzają swoje rodziny w czasie świątecznym.

Opis projektu

Kutnowskie, świąteczne iluminacje są piękną dekoracją, przy której chętnie, zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne do Kutna, robią sobie zdjęcia. Fajnie byłoby uzupełnić już istniejące iluminacje o świecącą fotoramkę z napisem Kutno. Byłaby to atrakcja na czas zimowy dla mieszkańców oraz osób, które odwiedzają swoje rodziny w czasie świątecznym. Zrobione zdjęcia w świątecznej, miejskiej fotoramce, będzie z pewnością stanowić miłą pamiątkę.

Uzasadnienie

Projekt stanowi uzupełnienie już istniejące iluminacji o świecącą fotoramkę z napisem Kutno. Byłaby to atrakcja na czas zimowy dla mieszkańców oraz osób, które odwiedzają swoje rodziny w czasie świątecznym. Zrobione zdjęcia w świątecznej, miejskiej fotoramce, będzie z pewnością stanowić miłą pamiątkę.  

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup świetlnej fotoramki wraz z transportem i montażem 26 000 zł