Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Różany dziedziniec przed „Szóstką” – modernizacja terenu przy SP nr 6 w Kutnie


Skrócony opis

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy SP nr 6 w Kutnie poprzez utworzenie zielonej i ukwieconej przestrzeni na otwartym dziedzińcu szkoły wraz z modernizacją istniejącego parkingu.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia zielonej, ukwieconej przestrzeni w części centralnej otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie. Zakładamy wyodrębnienie 120 m2 terenu zielonego, który zaopatrzony zostanie w nową ziemię ogrodniczą i materiał roślinny, składający się z 60 róż, 10 krzewów i 1 drzewka szczepionego. Dopełnieniem całości będą ławeczki parkowe. Z uwagi na fakt, że do terenu zielonego bezpośrednio przylegają miejsca parkingowe oraz drogi wejściowe do szkoły od ulicy Troczewskiego, projekt zakłada również przywrócenie ich właściwego stanu technicznego w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania i estetyki przestrzeni. Modernizacja tego terenu polegałaby na wykonaniu nowej podbudowy i ułożeniu estetycznej i funkcjonalnej kostki brukowej na części nawierzchni przy równoczesnym zachowaniu wyodrębnionych jej odcinków z kostką brukową we właściwym stanie technicznym.

Uzasadnienie

Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu technicznego, bezpieczeństwa i poprawy estetyki otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie. Zielona przestrzeń  w postaci  wypoczynkowego skweru stanowiłaby miejsce odpoczynku nie tylko dla społeczności szkolnej ale również kutnian, odwiedzających każdego dnia naszą placówkę. Dodatkowo stworzenie równej, stabilnej nawierzchni oraz dróg dojścia do szkoły i zlokalizowanego przy niej punktu przedszkolnego zagwarantuje bezpieczne użytkowanie tego obszaru. Szkoła, mimo iż jest ogrodzona , to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców miasta. Projekt kierowany jest do uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły, okolicznych mieszkańców korzystających chociażby z filii biblioteki publicznej , czy z kompleksu boisk sportowych oraz licznych interesantów. Mieszkańcy Kutna, odwiedzający szkołę będą mogli korzystać z możliwości odpoczynku na ławkach w otoczeniu zieleni  a utworzenie równej nawierzchni zapewni bezpieczne poruszanie się przechodniów. Obecnie droga dojścia do budynku, do którego między innymi  przyprowadzane są dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego jest w fatalnym stanie – posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite powierzchnie. Wyboje i zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym. Problem stanowi też poruszanie się osób starszych. Obecny stan tej nawierzchni jest zły – niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Realizacja projektu znacząco podniesie estetykę                 i bezpieczeństwo otwartego dziedzińca przy SP nr 6 w Kutnie i dodatkowo teren przyszkolny wpisze się w motyw przewodni promocji Kutna miasta róż.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały roślinne 7 000 zł
2Zakup ławek2 000 zł
3Przygotowanie nawierzchni i ułożenie kostki brukowej na powierzchni 350 m2 141 000 zł
Łącznie: 150 000 zł