Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Specjalistyczne szkolenia, warsztaty i konferencja z obszarów: lęku, mutyzmu wybiórczego i wspomagania rozwoju oraz tematów pokrewnych


Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz konferencja. Wydarzenia te głównie będą poruszać obszary: lęku, mutyzmu wybiórczego i wspomagania rozwoju. Poprowadzą je profesjonaliści z Kutna i z innych miast, doskonale znający omawiane tematy, m. in. psycholog, logopeda, pedagog, rodzice dzieci z mutyzmem.

Opis projektu

5 specjalistycznych szkoleń i warsztatów obejmie zagadnienia: wspierania rozwoju małych dzieci, lęku u osób dorosłych oraz mutyzmu wybiórczego. Podczas tych wydarzeń eksperci będą przedstawiać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zachęcać uczestników do aktywnego włączenia się w części warsztatowe. Ponadto specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i osobistym. Odbędą się 2 szkolenia całodniowe i 3 trwające po kilka godzin. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia lub warsztatów to około 40 osób.
Natomiast konferencja będzie kontynuacją, zapoczątkowanej w październiku 2022, Kutnowskiej Konferencji Na Temat Mutyzmu. Podczas tego wydarzanie poruszone zostanie zagadnienie mutyzmu wybiórczego oraz inne tematy - też takie, które na pierwszy rzut oka mają niewiele wspólnego z tym zaburzeniem, a jednak ich zrozumienie jest istotnym elementem wspierania terapii. Prelegentami konferencji będą głównie mieszkańcy Kutna i najbliższej okolicy, którzy na co dzień doświadczają kontaktu z ludźmi mającymi mutyzm wybiórczy. Ponadto głos zabiorą eksperci w obszarach pośrednio związanych z omawianym zaburzeniem. Maksymalna ilość uczestników konferencji: 100 osób.
Wszystkie wydarzenia odbędą się w 2024 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie. Wszyscy uczestnicy danego wydarzenia otrzymają imienne zaświadczenia.

Uzasadnienie

W naszym mieście jest coraz więcej dzieci z mutyzmem wybiórczym lub nieprawidłowo rozwijających się. Wzrasta także liczba osób dorosłych mierzących się z różnymi lękami. Brak wczesnej pomocy ludziom mającym te wszystkie trudności zmniejsza ich szansę na normalne życie  Ponadto mogą pojawić się dodatkowe zaburzenia i choroby oraz całkowite wycofanie społeczne. Celem realizacji projektu jest zwiększenie świadomości lokalnego społeczeństwa na poruszane tematy. Organizowane wydarzenia będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Kutna. W przypadku dużego zainteresowania może pojawić się konieczność wprowadzenia wcześniejszych zapisów.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prowadzenie szkoleń i warsztatów przez specjalistów10 000 zł
2Catering, kawa, herbata, zimne napoje10 000 zł
3Plakaty i ulotki1 000 zł
4Materiały biurowe2 000 zł
Łącznie: 23 000 zł