Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Fit-strefa nad zalewem


Skrócony opis

Projekt polega na stworzeniu boiska wielofunkcyjnego. Nad zalewem są niewykorzystane tereny, które mogłyby świetnie sprawdzić się na strefę sportu i relaksu. Jest to doskonały przystanek w budowanej przez Miasto Kutno Zielonej Osi. Strefa z boiskiem wielofunkcyjnym zachęcałoby mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu boiska wielofunkcyjnego. Nad zalewem są niewykorzystane tereny, które mogłyby świetnie sprawdzić się na strefę sportu i relaksu. Jest to doskonały przystanek w budowanej przez Miasto Kutno Zielonej Osi. Strefa z boiskiem wielofunkcyjnym zachęcałoby mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Fit-strefa uzupełniłaby istniejącą już strefę relaksu i aktywności przy basenach miejskich.

Uzasadnienie

Działka nr 643/1

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt10 000 zł
2Budowa boiska117 000 zł
3Wypozażenie - kosze, bramki, słupki, inny sprzęt rekreacyjny20 000 zł
4Utrzymanie czystości 3 000 zł
Łącznie: 150 000 zł