Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Kutnowskie lwiątka - mini figurki w całym mieście


Skrócony opis

Projekt polega na rozmieszczeniu w całym mieście mini figurek lwiątek, które nawiązywałyby do herbu Kutna. Podobne figurki posiadają inne miasta, co stanowi świetną atrakcję turystyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lwiątka mogłyby nawiązywać do poszczególnych miejsc i tradycji w mieście, np. lwiątko z różą, lwiątko z kijem baseballowowym, lwiątko kolejarz, itp.

Opis projektu

Projekt polega na rozmieszczeniu w całym mieście mini figurek lwiątek, które nawiązywałyby do herbu Kutna. Podobne figurki posiadają inne miasta, co stanowi świetną atrakcję turystyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lwiątka mogłyby nawiązywać do poszczególnych miejsc i tradycji w mieście, np. lwiątko z różą, lwiątko z kijem baseballowowym, lwiątko kolejarz, itp.

Uzasadnienie

Projekt jest atrakcją turystyczną dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Lwiątka mogłyby stanowić dobry pretekst do rozmów o mieście oraz rozwijać lokalną tożsamość.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Figurki 100 000 zł
2Przygotowanie miejsca pod instalację figurek15 000 zł
3Prace związane z instalacją figurek10 000 zł
Łącznie: 125 000 zł