Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Doposażenie placu zabaw nad Ochnią o dodatkowe zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami


Skrócony opis

W ostatnich latach powstało wiele nowych placów zabaw. Obecnie znajdują się tam zabawki przeznaczone wyłącznie dla dzieci nie mających problemów z poruszaniem się. Brak zabawek przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami wyklucza je z możliwości korzystania z placu zabaw i wspólnej zabawy. Celem projektu jest uzupełnienie placu zabaw nad Ochnią o zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Opis projektu

W ostatnich latach w naszym mieście, w tym na osiedlach mieszkaniowych, powstało wiele nowych placów zabaw. Niestety nie ma na nich urządzeń i odpowiednich zabawek integracyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie

Dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo w bezpieczny sposób korzystać z ogólnodostępnych placów zabaw, które powinny być również wyposażone w urządzenia i zabawki dla nich przystosowane. Dzięki integracyjnym placom zabaw wszystkie dzieci mogą odpoczywać i bawić się wspólnie. Wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania i powinny mieć możliwość spędzać czas i bawić się na świeżym powietrzu.

W dzisiejszych czasach nikt nie powinien czuć się wyobcowany, czy dyskryminowany. Przestrzeń do aktywnego spędzania czasu powinna, być przystosowywana do potrzeb osób w każdym wieku i o różnych możliwościach fizycznych. Na takie rozwiązanie czekają nie tylko dzieci z niepełnosprawnością, ale także ich rodzice.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Karuzela intergracyjna dla dzieci niepełnosprawnych na wóżkach wraz z montażem45 000 zł
2Huśtawka z pochylnią dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach inawlidzkich wraz z montażem 15 000 zł
3Piaskownica dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach wraz z montażem 14 000 zł
4Koszt dostawy 4 000 zł
5Sporządzenie projektu na zgłoszenie 2 000 zł
6Bezpieczna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa 70 000 zł
Łącznie: 150 000 zł