Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Bezpieczna Wenecja - monitoring III etap


Skrócony opis

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa na kutnowskiej Wenecji poprzez zakup i montaż dwóch kamer pasywnych służących do monitoringu.  Kamery będą umiejscowione na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Krasińskiego oraz na terenach zielonych przy ulicy Zamkowej.  Obie kamery będą włączone do sieci monitoringu miejskiego.  

Opis projektu

Umieszczenie kamery przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Krasińskiego  pozwoli na monitorowanie terenów wzdłuż ulicy Krasińskiego oraz Sienkiewicza. Natomiast kamera przy ulicy Zamkowej będzie swoim zasięgiem obejmować ulice Zamkową , skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe miedzy ulicą Zamkową a ulicą 1-go Maja . Montaż kamer w tych miejscach pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta oraz będzie zapobiegał aktom wandalizmu. Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wenecja oraz osób tam przebywających, a także wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo zaparkowanych samochodów, a także infrastrukturę rekreacyjną która znajduje się na tym terenie.

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji projektu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa osób i mienia. Zainstalowanie kamer pozwoli w większym stopniu ograniczyć a nawet wyeliminować ewentualne akty wandalizmu do których dochodziło na tym terenie. Ponadto zostanie zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na tym terenie.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 2 kamer pasywnych 49 999 zł