Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Bezpieczny mieszkaniec Kutna - kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn


Skrócony opis

Kurs samoobrony  ma na celu przeszkolenie mieszkańców Kutna z techniki obrony przed atakiem napastnika, jego skuteczne obezwładnienie, opanowanie podstawowych chwytów służących poprawie ich bezpieczeństwa oraz zachowania się w sytuacji kryzysowej. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania oraz pomocy osobom, które mogą zostać zaatakowane przez agresora.

Opis projektu

W ramach projektu budżetu obywatelskiego  pod tytułem ,,Bezpieczny mieszkaniec Kutna"  w okresie 6 miesięcy (np. od kwietnia do września) w Szkole Podstawowej Nr 1  przy ul. Zamoyskiego, prowadzone będą  zajęcia z  samoobrony dla  mieszkańców Kutna. Prowadzone będą  przez instruktorów Krav Magi, którzy nauczą ich jak skutecznie bronić się i zachować w sytuacji kryzysowej.  Cały kurs podzielony będzie na dwa etapy szkoleniowe , każdy  będzie trwał  przez trzy miesiące. W czasie trwania jednego etapu  przeszkolonych zostanie 100 osób,  które  będą podzielone na cztery grupy, po 25 osób każda. Zajęcia będą się odbywać jednocześnie w dwóch małych salach sportowych (w pierwszej godzinie dwie grupy i w kolejnej godzinie zmiana na kolejne dwie grupy). Założono, że zajęcie będą prowadzone przez 2 do 4 instruktorów. Zajęcie będą odbywać się w godzinach popołudniowych (w godzinach od ok. 19:00-21:00) . Na zakończenie każdego etapu szkolenia , przeprowadzony zostanie  egzamin końcowy, a  kursant otrzyma  certyfikat ukończenia szkolenia. Kurs samoobrony ma na celu profesjonalne przeszkolenie wszystkich uczestników z podstawowych technik  Krav Magi, systemu walki opracowanego  do skutecznej samoobrony . Dzięki takim zajęciom,  każdy  kursant nabędzie umiejętność samoobrony oraz przyswoi podstawowe chwyty, służące poprawie jego bezpieczeństwa. Każdy  przez trzy miesięczny okresu trwania kursu poprawi swoją kondycję fizyczną , która będzie miała wpływ na lepsze samopoczucie . Ponadto takie przedsięwzięcie może być początkiem stworzenia systematycznych kursów samoobrony dla mieszkańców Kutna , organizowanych przez różne organizacje pożytku publicznego.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest przeszkolenie i utrwalenie w uczestnikach kursu podstawowych technik obrony przed atakiem napastnika, a także skuteczne udzielenie pomocy innym osobom.  Jego realizacja wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób, które będą w nim uczestniczyć. Ponadto wśród kursantów zawiążą się nowe znajomości . Projekt ten ma na celu  pokazanie społeczności lokalnej, że istnieją przedsięwzięcia, które mają służyć poprawie  bezpieczeństwa,a także wpłynąć, przy okazji, na poprawę kondycji fizycznej osoby biorącej udział w kursie. W związku ze wzrostem przestępczości, realizacja tego projektu posłuży społeczeństwu kutnowskiemu. Wychodząc na wieczorny spacer, bądź wracając późno z pracy często boimy się , że coś po drodze może się wydarzyć.  Dlatego ten kurs ma na celu zadbanie o poczucie bezpieczeństwa. Kierowany jest do wszystkich mieszkańców Kutna, bez względu na płeć i wiek.  


Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia z kursantami 50 000 zł
2opłata za wynajęcie sali 16 000 zł
3woda, środki czystości 5 000 zł
4dyplomy, certyfikaty1 000 zł
5materiały szkoleniowe12 500 zł
Łącznie: 84 500 zł