Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Czwartek, 14 lipca 2022

Prezydent Miasta Kutno, na podstawie przeprowadzonych ocen formalnych, merytorycznych oraz prawnych zadecydował o dopuszczeniu do głosowania projektów zgłoszonych do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów, które zostały dopuszczone do głosowania:

Kategoria duża:
1. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4
4. Nasz Łąkoszyn - boisko wielofunkcyjne
8. Kutnowski Rejon Wspinaczkowy
9. Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego
15. Kutnowski ogród doświadczeń
19. Rewitalizacja placu zabaw na osiedlu Dybów
22. Książkomat - książki przez całą dobę
25. Wieloosobowa huśtawka linowa
32. Festiwal rockowy - zespoły coverbands
35. Słoneczny plac zabaw w Promyczku
36. Napis Miasto Róż

Kategoria mała:
2. Rekreacja przy wiadukcie
5. Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap
10. Uporządkujmy ulicę Wybickiego
12. Monitoring na Długosza 4
29. Beach and Pool Party
30. Koncerty klubowo-rockowe
31. Maratony zumba salsation

Kategoria zielona:
3. Różany relaks na Wenecji
7. Zielony skwer przy ul. Granicznej etap 2
14. Bieg z pupilem
18. Krokusowe "dywany" w Kutnie
20. Antysmogowy eko-mural
21. 2000 róż dla Kutna i instytucji
23. Kastracja i/lub chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - DWA - Sterylobus Kutno
34. Zielony przystanek

Zgodnie z §11 Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego: ”W przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania, projektodawca może, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania, złożyć umotywowane odwołanie do Zespołu ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Odwołania należy kierować drogą mailową na adres p.trzaskowska@um.kutno.pl 

W skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej stałej komisji Rady Miasta Kutno tj.:
  • Danuta Blus - członkini Komisji Rewizyjnej,
  • Rafał Jóźwiak - członek Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • Janusz Kołodziejski - członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Arkadiusz Olesiński - członek Komisji Pomocy Społecznej, Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
  • Tomasz Rędzikowski - członek Komisji Rozwoju Miasta i Gospodarki Gruntami,
  • Małgorzata Żurada - członkini Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
W przypadku odwołań, wyniki pracy zespołu wraz listą zawierającą projekty dopuszczone do głosowania, jak i odrzucone z podaniem uzasadnienia, udostępnia się na stronie internetowej Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach 5 - 11 września 2022 roku.
Powrót